TABELA DANYCH 3
rząd RUGOSA, rodzina SIPHONOPHRENTIDAE

ilustracje przedstawionych okazów są dostępne z kolumny "skany"; miniaturowe ilustracje mają rozdzielczość mniejszą niż 600dpi; przez kliknięcie miniatur otrzymujemy obrazy 1200 dpi w formacie jpg - największe z nich nie mają więcej niż 3MB; przedstawiono zazwyczaj skany szlifów cienkich, niekiedy również odcisków octanowych (zaznaczonych przez "p" w podpisie skanu 1200 dpi); "T" oznacza przekrój poprzeczny, "L" podłużny; "ext" widok zewnętrzny; "f" fragment okazu; "m" mozaikę dwóch skanów (uzyskanych z 2 odcisków); "pr" oznacza przekrój proksymalny, "di" przekrój dystalny; "Ltg" oznacza przekrój podłużny styczny

no       rodzaj          gatunek         autor            GIUS         publikacja     ilustracja      skany         lokalizacja             litostratygrafia            biostratygrafia         chronostratygrafia   s1   dia. Ls1 Ls2   ściana   tab / l kąt
1 Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002 421 LA 109 Wrzołek, 2002 pl. 1: 7-10 9 skanów Laskowa kompleks A hermanni-cristatus ? disparilis żywet 44 38 7 2 0.3 4 / 5 10
2 Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002 421 LA 107 Wrzołek, 2002 pl. 1: 5, 6 3 skany Laskowa kompleks A hermanni-cristatus ? disparilis żywet 42 28.5 6 1.5 0.6 10 / 17 0
3 Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002 421 LA 137 Wrzołek, 2002 unpublished 5 skanów Laskowa kompleks A hermanni-cristatus ? disparilis żywet ?42 ?37 8 1.5 0.7 ? 0
4 Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002 421 LA 144 Wrzołek, 2002 pl. 1: 1, 2 3 skany Laskowa kompleks A hermanni-cristatus ? disparilis żywet 27 15.5 3 1 0.4 37 / 30 0
5 Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002 421 LA 219 Wrzołek, 2002 pl. 1: 3, 4 4 skany Laskowa kompleks A hermanni-cristatus ? disparilis żywet 33 19.5 4 1 0.7 19 / 24 0
6 Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002 421 LA 173 Wrzołek, 2002 pl. 1: 17, 18 3 skany Laskowa kompleks B disparilis żywet 45 37 6 2.5 1.1 25 / 25 ?15
7 Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002 421 LA 40 Wrzołek, 2002 pl. 1: 11-13 7 skanów Laskowa kompleks B disparilis żywet 41 / 43 23.5 / 30 5 1.5 0.7 11 / 8 25
8 Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002 421 LA 108 Wrzołek, 2002 pl. 1: 19 9 skanów Laskowa kompleks B disparilis żywet 42 32.5 7 3.5 1.5   ?
9 Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002 421 LA 139 Wrzołek, 2002 niepublikowane 1 skan Laskowa kompleks B disparilis żywet ?70 45 6 3.5 1.5 20 / 9 ?
10 Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002 421 LA 174 Wrzołek, 2002 niepublikowane 2 skany Laskowa kompleks B disparilis żywet ?60 48 7 4 0.8-1.3 20 / 12 ?20
11 Siphonophrentis ? aff. georgii Wrzołek, 2002 383 GZ 03 Wrzołek, 2002 pl. 1: 14-16 6 skanów Grzegorzowice warstwy grzegorzowickie ? dolny eifel ? ? ? ? ? ? ?
12 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 21_13 Wrzołek, 2002 pl. 2: 11-14 13 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet ?39 ?30 >14 3.25 1.5 12 / 19 ?25
13 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 422 MI 04 Wrzołek, 2002 pl. 2: 1-3 4 skany Miłoszów łupki skalskie ? żywet 41 21 7.5 2 2 17 / 24 30
14 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 422 MI 03 Wrzołek, 2002 pl. 2: 4 1 skan Miłoszów łupki skalskie ? żywet ? ? ? ? ? ? ?
15 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 422 MI 05 Wrzołek, 2002 pl. 2: 5 1 skan Miłoszów łupki skalskie ? żywet ? ? ? ? ? ? ?
16 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 11B Wrzołek, 2002 niepublikowane 7 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet 42 27 12 2.5 2 8 / 19 20
17 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 11C Wrzołek, 2002 pl. 2: 6-8 6 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet 37 19 7.5 2.5 1.5 17 / 25 ?20
18 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 12C Wrzołek, 2002 pl. 2: 9, 10 5 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet 50 32 13 3.5 1.75 22 / 22 15
19 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 12G Wrzołek, 2002 pl. 2: 15-17 7 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet ?35 19 8.5 3 ?2 23 / 31 25
20 Enallophrentis corniformis Gürich, 1896 381 SD 21_20 Wrzołek, 2002 pl. 2: 18, 19 5 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet ?40 24 11 2.5 1.5 18 / 25 20
21 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 380 PK 09 Wrzołek, 2002 pl. 3: 8, 9 5 skanów Skały wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet 66 ?47 >22 5 2 24 / 32 ?10
22 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 380 PK 12 Wrzołek, 2002 niepublikowane 2 skany Skały wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ?69 44 >22 3.5 1.5 18 / 18 ?
23 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 380 PK 32 Wrzołek, 2002 niepublikowane 2 skany Skały wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ?63 ?50 >20 4.5 2 31 / 21 ?
24 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PK 41A Wrzołek, 2002 pl. 3: 6 3 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ? ?/TD> ? ? ? ? ?
25 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PK 41B Wrzołek, 2002 pl. 3: 1 4 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet 57 42 >15 2.5 1 26 / 31 0
26 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PW 12 Wrzołek, 2002 pl. 3: 4, 5 3 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ?53 30 x 43 7 3.5 1 20 / 39 ?0
27 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PW 20 Wrzołek, 2002 pl. 3: 4, 5 2 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ?64 45 x 57 14 5 1.5 48 / 62 0 / -10
28 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PW 41 Wrzołek, 2002 pl. 3: 7 2 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet ?56 47 >11 3 0.5 ? ?
29 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 1524PW 42 Wrzołek, 2002 pl. 3: 2, 3 4 skany Włochy wapienie pokrzywiańskie ? środkowy żywet 53 37 >12 3 1 30 / 40 ?0
30 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 381 SD 21_21 Wrzołek, 2002 pl. 3: 10, 11 5 skanów Skały łupki skalskie, kompleks XXII lub XXIII dolny podpoziom varcus dolny żywet 39 29 >12 3.5 1.2 27 / 34 10
31 Enallophrentis polonica Sobolev, 1904 360 SG 12 Wrzołek, 2002 pl. 3: 12, 13 3 skany Sowie Górki formacja z Kowali, ogniwo z Jaźwicy ? najwyższy żywet ?48 46 >19 6.5 3.25 34 / 46 0

© Univerity of Silesia
page layout: Jarosław Krupa